چگونگی برگزاری

دورۀ "شاگردسازیِ آزادی در مسیح" شامل 14 جلسه ( جلسه مقدماتی + 13 جلسه) می‌باشد که معمولاً به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود. در ضمن، سومین بخش دوره شامل "گامهایی بسوی آزادی در مسیح" است که برای برگزاری در یک روز تعطیل طرح‌ریزی شده است.

اگر تمام دوره به همراه جلسه مقدماتی در هفته‌های متوالی برگزار شود، به 14 هفته به علاوۀ جلسۀ "روز تعطیلی" نیاز خواهد بود. ولی می‌توان آنرا طوری برنامه‌ریزی کرد که در 12 هفته و یک روز تعطیل نیز گنجانده شود.

این دوره به گونه‌ای طراحی و تقسیم‌بندی شده که بتوان آن را به آسانی در گروه‌ها و موقعیت‌های مختلف بکار برد، با این حال، استفاده از آن در گروه‌های کوچک، یکی از بهترین روشهای برگزاری آن می‌باشد.

- تعلیم دوره در روزهای یکشنبه، به تمام کلیسا

- برگزاریِ جلساتِ مخصوصِ وسط هفته

- استفاده از دوره، در جلسات خانگی

- برگزاری آن همزمان یا بعد از برگزاری دوره‌های معرفی مسیحیت، مانند آلفا

- استفاده از آن در شاگردسازیِ فرد به فرد