خلاصه‌ای از مطالب دروس

جلسۀ مقدماتی (جلسۀ معرفیِ اختیاری)
این جلسۀ اختیاری به‌منظور معرفی دوره و ایجاد حس انتظار طرح‌ریزی شده، اما یک نکتۀ مهم هست که می‌خواهیم به آن دست یابیم، اینکه کمک کنیم شرکت‌کنندگان درک کنند اعتقاد به این که کتاب‌مقدس پیام خدا برای انسان است کاملاً منطقی است. بدون این، در طول برگزاری دوره، شرکت‌کنندگانی که اطلاعات اندکی در بارۀ مسیحیت دارند ممکن است متوجه نشوند چرا اینقدر بر حقایق کتاب‌مقدس تأکید می‌گذاریم. این جلسه به سؤالهای منطقی که ایشان ممکن است داشته باشند از پیش پاسخ می‌گوید.

بخش الف- حقایق کلیدی
عیسی فرمود که حقیقت را خواهیم شناخت و حقیقت ما را آزاد خواهد کرد. در سه جلسۀ اول، به برخی از حقایق کلیدی خواهیم پرداخت که به ما کمک می‌کند درک کنیم مسیحی بودن به چه معنایی است.

جلسه ۱از کجا آمده‌ام؟
وقتی آدم و حوا خلق شدند، از زندگی در کمال آن برخوردار بودند. خدا تمام نیازهای آنان را برآورده می‌ساخت. ایشان از امنیت، پذیرش و احساس اهمیت بهره‌مند بودند. اما وقتی سقوط کردند، رابطۀ خود را با خدا از دست دادند و پیآمد آن برای ما این بود که ما به‌لحاظ جسمانی زنده به دنیا می‌آییم، اما به‌لحاظ روحانی مرده، و نیاز شدیدی به پذیرفته شدن، امنیت، و احساس اهمیت داریم. عیسی آمد تا همان زندگی‌ای را که آدم و حوا در ابتدا داشتند مجدداً برقرار سازد و امنیت، پذیرش و احساس اهمیت را به ما ارزانی دارد.

جلسه ۲الآن که هستم؟
بسیاری از مسیحیان خود را صرفاً ”گناهکارانی بخشیده شده“ می‌دانند، اما در واقع، کتاب‌مقدس روشن می‌سازد که به‌خاطر کاری که عیسی برای ما انجام داد، ما اکنون خلقت جدیدی در مسیح هستیم. باید بدانیم که فرزندان خدا هستیم و می‌توانیم با شجاعت و بدون محکومیت به حضور خدا بیاییم، و این نکته همه چیز را تغییر می‌دهد.

جلسه ۳تصمیم به باور کردنِ به حقیقت
هر کسی با ایمان زندگی می‌کند، حتی آنانی که مسیحی نیستند. آنچه تعیین می‌کند که ایمان ما اثربخش است یا نه، این است که به چه کسی یا چه چیزی ایمان داریم. برای ما مسیحیان، الزامی است که بدانیم که آنچه به آن ایمان داریم، با آنچه خدا در کلامش مکشوف ساخته هماهنگ است.

بخش ب- دنیا، جسم، و شیطان
ما هر روزه با سه چیز در کشمکش هستیم که می‌کوشند ما را از حقیقت دور سازند. وقتی درک کردیم که دنیا، جسم و شیطان در کار هستند، قادر خواهیم شد تا ذهن خود را احیا کنیم و استوار بایستیم.

جلسه ۴نگرش دنیا در باره حقیقت
دنیا می‌کوشد کاری کند که ما به واقعیت طوری نگاه کنیم که بر خلاف آن چیزی است که خدا می‌گوید و می‌کوشد ما را بر آن دارد تا بر اساس شهوت جسم، خواستۀ چشم و غرور زندگانی به آن بنگریم. همچنین تصویری کامل اما نادرست از واقعیت به ما ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند جهان‌بینی‌ای به ما بدهد که بر حسب محل و زمان پرورش ما متفاوت است. وقتی به مسیح ایمان می‌آوریم، لازم است جهان‌بینی خود را تغییر دهیم و دنیا را از چشم‌انداز خدا ببینیم. به این منظور، باید جهان‌بینی کتاب‌مقدس را پیشۀ خود سازیم، یعنی آن گونه که خدا می‌فرماید.

جلسه ۵: انتخاب هرروزۀ ما
ما مسیحیانْ دلی تازه و روحی جدید داریم، اما هنوز با روشهای تفکر و رفتاری نامناسب که با آن پرورش یافتیم دست به‌گریبانیم (کتاب‌مقدس این خصوصیات را ”جسم“ یا  ”طبیعت گناه‌آلود“ می‌نامد). اما لازم نیست تسلیم جسم شویم. ما می‌توانیم هر روزه و هر لحظه انتخاب کنیم که یا مطابق خواسته‌های جسم زندگی کنیم یا مطابق خواست روح‌القدس.

جلسه ۶انهدام دژها
محیطی که در آن پرورش یافتیم، تجربیات تکان‌دهندۀ گذشته، و تسلیم شدن به وسوسه، سبب شده که در ذهن ما ”دژها“ یا استحکاماتی به‌وجود آیند که مانع از آن می‌شوند که مطابق حقیقت زندگی کنیم. ایمان آوردن به مسیح بلافاصله طرز فکر ما را تغییر نمی‌دهد، بلکه وقتی انتخاب می‌کنیم که ذهن و فکر خود را بر اساس حقایق کلام خدا تغییر دهیم، می‌توانیم این دژها و استحکامات را منهدم سازیم.

جلسه ۷نبرد ذهن ما
مهم است که درک کنیم در نبردی روحانی به سر می‌بریم، نبردی که سبب می‌شود دژها را منهدم سازیم، اما به روشی که به اندازۀ تغییر فکرِ صرف، مستقیم عمل نمی‌کند. ما هر روز با نبردی در ذهن خود به سر می‌بریم. اما درک نحوۀ عملکرد شیطان و جایگاه حیرت‌انگیز ما در مسیح، ما را مجهز می‌سازد.

بخش ج- شکستن سلطۀ گذشته
خدا گذشتۀ ما را عوض نمی‌کند، اما فیض او ما را قادر می‌سازد تا از آن آزاد شویم. در این بخش از دوره، به این نکته می‌پردازیم که چگونه از کاری که مسیح برای ما کرد، برای رسیدن به این مقصود استفاده کنیم. این بخش شامل برداشتن گامهایی است برای آزادی در مسیح.

جلسه ۸رسیدگی مناسب به احساسات
ما نمی‌توانیم احساسات خود را به طور مستقیم کنترل کنیم، اما آنها، در مفهومی کلی، نتیجۀ اموری هستند که انتخاب می‌کنیم تا به آنها اعتقاد داشته باشیم. اگر درک درستی از خدا و کلامش، و نیز از اینکه در مسیح چه کسی هستیم، نداشته باشیم، احساساتمان به ما هشدار خواهند داد. اگر نتوانیم به نحوی مناسب به احساسات خود رسیدگی کنیم، ممکن است در مقابل حملات روحانی آسیب‌پذیر شویم. هر چقدر خود را بیشتر به حقیقت متعهد سازیم و تصمیم بگیریم اعتقاد داشته باشیم که آنچه خدا می‌گوید درست است، کمتر دستخوش لطمات ناشی از احساساتمان خواهیم شد.

جلسه ۹بخشیدن از صمیم قلب
(این درس غالباً با ”گامهایی بسوی آزادی در مسیح“ در روز تعطیلی ادغام می‌شود.) رابطۀ ما با دیگران باید از همان شالوده‌ای برخوردار باشد که برای رابطۀ ما با خدا به کار می‌رود. چیزی به اندازۀ عدم تمایل به بخشش ما را در اسارت گذشته نگاه نمی‌دارد، یا در را به روی دشمن نمی‌گشاید. بحران بخشش امری نیست که مربوط به شما و شخصی باشد که به شما خطا کرده است، بلکه امری است مربوط به رابطۀ شما و خدا. وقتی می‌آموزیم که از صمیم قلب ببخشیم، از گذشتۀ خود آزاد می‌شویم و دردهای احساسی ما شفا می‌یابند. واقعیت این است که بخشش را به خاطر خودمان انجام می‌دهیم.

اين قسمت عنصر ”خدمت“ در اين دوره است. شرکت‌کنندگان با استفاده از ”گامهايي بسوي آزادي در مسيح“، در فرايند توبه هدايت مي‌شوند، تا به‌واسطة تسليم به خدا و مقاومت با شيطان، بتوانند کشمکش‌هاي شخصي و روحاني خود را حل کنند، و به اين ترتيب، آزادي خود را در مسيح تجربه نمايند (يعقوب ۴:‏۷). اين فرايندي است مستقيم و سرراست که با ملايمت و ملاطفت همراه است. در طول اين فرايند، شرکت‌کنندگان دژ‌هايي را کشف خواهند کرد که در تفکرشان شکل گرفته و مي‌توانند در آينده بر روي آنها کار کنند. 
شرکت‌کنندگان می‌بایست نسخۀ شخصی خود را از کتاب ”گامهایی بسوی آزادی در مسیح“ در اختیار داشته باشند.

بخش د- رشد شاگردان
حال که به آزادی خود در مسیح دست یافته‌ایم، لازم است بر موضوع رشد و نیل به بلوغ متمرکز شویم. در این بخش، خواهیم آموخت که چگونه استوار بایستیم، چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم، و چگونه در مسیری باقی بمانیم که ما را بیشتر شبیه عیسی می‌سازد.

جلسه ۱۰سلوک هرروزه در آزادی
چنانچه با هر چه که روح القدس در طول ”گامهایی بسوی آزادی در مسیح“ به ما نشان داد با صداقت برخورد کرده باشیم، به آن آزادی‌ای که مسیح برای ما مهیا ساخت دست یافته‌ایم. موفقیت ما در ادامه دادن به سلوک در این آزادی و حرکت به سوی بلوغ، بستگی دارد به اینکه چقدر به تجدید فکر خود ادامه می‌دهیم، و چقدر خود را تمرین می‌دهیم که خوب را از بد تشخیص دهیم. سلوک در آزادی باید تبدیل شود به روش زندگی. در این جلسه، به روشهایی برای تجدید فکر و مقابله با حملات شیطان نظر خواهیم افکند. شرکت‌کنندگان خواهند آموخت چگونه با روش‌های نادرست تفکر که در ”گامهایی بسوی آزادی در مسیح“ آشکار شدند، مقابله کنند.

جلسه ۱۱ارتباط با دیگران
حکم بزرگ عیسی می‌گوید که ما باید خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و جان و فکر خود دوست بداریم، و همسایۀ خود را نیز مانند خویشتن محبت کنیم. این نکته خلاصۀ تمام پیام کتاب‌مقدس است. ما خوانده شده‌ایم تا خدا و یکدیگر را دوست بداریم. ما نمی‌توانیم رابطه‌ای پارسایانه با خدا داشته باشیم، اما به دیگران بی‌توجه باشیم. رابطه‌ای درست با خدا باید منتهی شود به رابطه‌ای درست با همسایگان ما. در این جلسه، به حقوق، مسؤولیت‌ها، قضاوت‌ها، انضباط، پاسخگویی، و نیازهای دیگران نظر خواهیم افکند.

جلسه ۱۲به کجا میروید؟
مهم است تفاوت میان اهداف الهی و خواسته‌های الهی را درک کنیم، و ببینیم که هیچ هدف الهی برای زندگی ما نیست که نتوانیم در مسیح به آنها دست یابیم. اما خواسته‌های الهی ما ممکن است به‌دست آید یا به‌دست نیاید. پیامدهای آنها در کنترل ما نیست ولی باید ارزش‌های خود را بر پایۀ تحقق آنها بگذاریم. هدف خدا برای زندگی ما این است که سیرتمان بیش از پیش شبیه مسیح گردد. ما با همسو کردن اهدافمان با هدف خدا، قادر خواهیم بود که در آزادی‌ای که مسیح برایمان به ارمغان می‌آورد زندگی کنیم.

جلسه ۱۳ماندن در مسیر درست
اگر می‌خواهیم واقعاً موفق باشیم و احساس رضایت و شکوفایی کنیم، لازم است اعتقادات نادرست خود را کشف کرده، از خود دور کنیم  و خود را متعهد به حقایق کلام خدا بسازیم. در این جلسه، به بررسی اعتقادات خود درمورد هشت جنبه از زندگی شخصی، در پرتو کلام خدا خواهیم پرداخت. هدف این است که شرکت‌کنندگان درک کنند ایمان چگونه در زندگی روزمره‌شان عمل می‌کند، و ایشان تشویق شوند تا در مسیری گام بردارند که به شباهت بیشتر به عیسی منتهی می‌شود.