”گامهایی بسوی آزادی در مسیح“ چیست؟

"گامهایی بسوی آزادی در مسیح" بخش دعا و مشاوره در دورۀ "آزادی در مسیح" را تشکیل می‌دهند که بر اصول "دعا/توبه" و نه "برخورد قدرتها" بنا شده‌اند.

شرکت‌کنندگان (که ما آنان را جویندگان آزادی می‌نامیم) مسئولیت زندگی و رشد خود را در مسیح  بعهده گرفته، از خداوند درخواست می‌کنند تا قسمت‌هایی از زندگیشان را که نیاز به اصلاح دارد، به آنها نشان دهد. سپس، آنها از همۀ مواردی که خداوند به آنها نشان داده توبه می‌کنند و به این وسیله هر فرصت یا جای‌پایی را که شیطان در زندگی‌شان داشته، از او می‌گیرند. این فرایند بر "تسليم خدا باشيد. در برابر ابليس ايستادگي کنيد، که از شما خواهد گريخت." (یعقوب ۴: ۷)، بنا شده است. این روشی است بسیار ساده و ملایم ولی بی‌نهایت موثر!