فرایند گامها

کارآیی این "گام"ها مختص افرادی با مشکلات عمیق نیست، بلکه هر مسیحی می‌تواند از آنها بهره گرفته، درجهت یک زندگی سرشار از شادی و آزادی گام بر‌دارد. 

شرکت در این فرایند از دو طریق میسر می‌باشد. بصورت انفرادی و یا گروهی.

ملاقات انفرادی چگونه صورت می‌گیرد؟
این فرایند غالباً قابل رهبری توسط افرادی غیر از رهبران ارشد کلیسا نیز می‌باشد و جز بلوغ در مسیح و درک کافی از اصول آزادی کتاب‌مقدس، لزوماً نیاز به مهارت ویژۀ دیگری نمی‌باشد.

 فرد جویای آزادی می‌باید تا حدی از هویت خود در مسیح، اهمیت و قدرت توبۀ شخصی، و همچنین از قدرت ایستادن در حقایق الهی آگاهی داشته باشد. (شخص با گذراندن این دوره تا جلسۀ 9 به بسیاری از این موارد دست خواهد یافت) در غیر این‌صورت، قادر به حفظ آزادی‌ای که در نتیجۀ این فرایند بدست می‌آورد نخواهد بود و مجدداً به همان اسارتهای گذشته باز خواهد گشت.

معمولاً از افراد شرکت‌کننده درخواست می‌شود که فهرست محرمانه و شخصی را که در برگیرندۀ اطلاعات جسمی، روانی و عاطفی فرد شرکت‌کننده است، قبل از قرار ملاقات شخصی پر کند. این عمل به او (و همچنین به شخصی که در این فرایند او را رهبری می‌کند) کمک می‌کند که مسائل و موارد بخصوص گذشته و خانوادگی را که در بدست آوردن آزادی‌اش تاثیر دارد شناسایی کند.

 همچنین، از شخص جویندۀ آزادی خواسته می‌شود «اظهارنامة تفاهم» را پر کند. اين برگه به‌لحاظ قانوني مهم است، زيرا نشان مي‌دهد که او درک کرده است که فرد "مشوق" (رهبر) بعنوان يک مشاورِ تعليم‌ديده عمل نمي‌کند و چنانچه شخص معترف به جرمهای جنایی و یا تجاوز به کودکان باشد، او مسئول اطلاع‌رسانی به مقامات می‌باشد. 

جلسه بطور خصوصی و محرمانه صورت می‌گیرد و قوانینی سخت برای حفظ رازداری رعایت می‌گردد. پرسشنامه و هرگونه یادداشتی به جوینده آزادی تحویل داده می‌شود.

چه کسانی دخیل هستند؟
معمولاً سه نفر: شخص جویندۀ آزادی، فرد مشوق و يک شريک دعا، گاهی در موارد خاص، دو شریکِ دعا شرکت خواهند داشت. 

افراد مشوق کسانی هستند که از تمام مراحل گامهایی بسوی آزادی در مسیح عبور کرده و به مطالب درسی بخوبی آشنا هستند و در صورت نیاز می‌توانند راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. اشخاصِ شریک دعا آنانی هستند که در راه تجربه‌اندوزی جهت ”مشوق“ شدن می‌باشند.

فرد مشوق، شخص جویندۀ آزادی را در عبور از "گامها" و شناسایی انتخاب صحیح نکاتی که مربوط به اوست یاری خواهد داد، ولی کاملاً متوجه و آگاه است که در این حین تفکرات و نظریات شخصی خود را به او تفییض ننماید. در واقع تمامی این مراحل توسط شخص جویندۀ آزادی صورت می‌گیرد و مسئولیت فرد مشوق تنها بودن کمکی برای اوست.

نقش شریک دعا نه چندان چشمگیر، ولی به همان اندازه اهمیت دارد. او همۀ جزئیات جلسه و مخصوصاً شخص جویندۀ آزادی را با دعا پوشانیده، آرامش الهی را برای او می‌طلبد. گاهی در حین دعا، موارد خاصی برای شریک دعا مکاشفه می‌شود، که این نکات تنها توسط شخص مشوق و در موقع کاملاً مناسب، با شخص جویندۀ آزادی در میان گذاشته می‌شود. 

گذراندن این جلسه معمولاً سه تا پنج ساعت به طول می‌انجامد ولی در مواردی که شخص نیاز بیشتری دارد می‌توان این زمان را طولانی‌تر کرد. اوقات استراحت طوری تنظیم شده که شرکت‌کنندگان را در شرایطی که ممکن است مطالب خسته کننده و یا مشکل باشند هوشیار نگاه دارد.