ثبت نام

ثبت نام رایگان است و از مزاياي زير برخوردار مي‌باشد:

- دريافت خبرهاي مهم در مورد آزادي در مسيح، دو يا سه ايميل در سال.

- آگاهي از برگزاري احتمالی دوره در نزديکي محلِ شما.

- دريافت احتمالي کاتالوگ و منابع جديد آزادي در مسيح.

- مشخصات شما  هرگز به شخص يا ارگان ديگري داده نخواهد شد.

-  ايميل‌هاي متعدد ناخواسته برايتان ارسال نخواهد شد.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید